ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
15
22
37
3
ป.1
17
14
31
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
66
52
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
74
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...