ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
13
23
1
อบ.2
34
41
75
2
อบ.3
41
31
72
2
รวม อบ.
85
85
170
5
ป.1
48
43
91
3
ป.2
35
37
72
2
ป.3
37
27
64
2
ป.4
34
19
53
2
ป.5
30
25
55
2
ป.6
33
32
65
2
รวมประถม
217
183
400
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
302
268
570
18
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...