ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
6
23
1
อบ.3
20
12
32
1
รวม อบ.
37
18
55
2
ป.1
15
24
39
1
ป.2
16
18
34
1
ป.3
18
13
31
1
ป.4
24
18
42
2
ป.5
21
17
38
1
ป.6
22
18
40
2
รวมประถม
116
108
224
8
ม.1
34
21
55
2
ม.2
23
18
41
1
ม.3
28
8
36
1
รวมมัธยมต้น
85
47
132
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
238
173
411
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...