ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
40
30
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
37
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...