ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
61
58
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
80
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...