ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทับใต้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
26
17
43
2
รวม อบ.
38
29
67
3
ป.1
22
18
40
2
ป.2
25
19
44
2
ป.3
23
20
43
2
ป.4
23
18
41
2
ป.5
12
12
24
1
ป.6
23
12
35
1
รวมประถม
128
99
227
10
ม.1
21
17
38
1
ม.2
25
29
54
2
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
55
55
110
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
183
404
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...