ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
20
12
32
1
รวม อบ.
34
27
61
2
ป.1
24
13
37
1
ป.2
20
24
44
2
ป.3
10
10
20
1
ป.4
19
11
30
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
21
11
32
1
รวมประถม
111
81
192
7
ม.1
21
17
38
1
ม.2
34
20
54
2
ม.3
24
10
34
1
รวมมัธยมต้น
79
47
126
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
224
155
379
13
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...