ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
15
13
28
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
19
10
29
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
87
76
163
6
ม.1
15
10
25
1
ม.2
18
20
38
1
ม.3
22
10
32
1
รวมมัธยมต้น
55
40
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
142
310
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...