ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังข่อย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
39
27
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
37
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...