ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
38
39
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
54
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...