ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
34
33
67
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
2
8
10
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
17
24
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
65
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...