ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
26
55
2
อบ.3
30
34
64
2
รวม อบ.
59
60
119
4
ป.1
37
23
60
2
ป.2
41
38
79
2
ป.3
34
34
68
2
ป.4
33
39
72
2
ป.5
37
29
66
2
ป.6
20
28
48
2
รวมประถม
202
191
393
12
ม.1
35
39
74
2
ม.2
43
36
79
2
ม.3
31
30
61
2
รวมมัธยมต้น
109
105
214
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
370
356
726
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...