ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพลับ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
6
21
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
33
17
50
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
73
67
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
84
190
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...