ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอานันท์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
19
37
2
อบ.3
23
14
37
2
รวม อบ.
41
33
74
4
ป.1
21
18
39
2
ป.2
25
27
52
2
ป.3
28
26
54
2
ป.4
31
21
52
2
ป.5
26
24
50
2
ป.6
17
13
30
1
รวมประถม
148
129
277
11
ม.1
36
27
63
2
ม.2
38
35
73
2
ม.3
36
28
64
2
รวมมัธยมต้น
110
90
200
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
299
252
551
21
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...