ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
13
21
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
24
28
52
3
ป.1
16
13
29
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
62
50
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
78
164
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...