ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
15
18
33
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
19
8
27
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
80
59
139
6
ม.1
31
19
50
2
ม.2
22
22
44
2
ม.3
22
20
42
2
รวมมัธยมต้น
75
61
136
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
138
308
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...