ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
24
19
43
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
11
17
28
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
53
54
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
73
150
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...