ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวไลย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
9
17
26
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
71
47
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
64
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...