ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
53
47
100
4
อบ.3
57
50
107
4
รวม อบ.
110
97
207
8
ป.1
59
68
127
3
ป.2
59
56
115
3
ป.3
56
56
112
3
ป.4
64
35
99
3
ป.5
54
56
110
3
ป.6
31
47
78
2
รวมประถม
323
318
641
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
433
415
848
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...