ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
56
51
107
4
อบ.3
51
63
114
4
รวม อบ.
107
114
221
8
ป.1
58
60
118
3
ป.2
56
51
107
3
ป.3
65
34
99
3
ป.4
57
51
108
3
ป.5
35
52
87
2
ป.6
37
50
87
2
รวมประถม
308
298
606
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
415
412
827
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...