ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
23
25
48
3
ป.1
10
15
25
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
53
69
122
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
23
18
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
112
211
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...