ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
18
38
1
อบ.3
13
22
35
1
รวม อบ.
33
40
73
2
ป.1
34
18
52
2
ป.2
22
29
51
2
ป.3
19
16
35
1
ป.4
10
22
32
1
ป.5
19
9
28
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
118
104
222
8
ม.1
19
26
45
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
8
15
23
1
รวมมัธยมต้น
42
53
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
197
390
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...