ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
21
43
2
อบ.3
16
19
35
1
รวม อบ.
38
40
78
3
ป.1
19
27
46
2
ป.2
36
18
54
2
ป.3
23
27
50
2
ป.4
20
17
37
1
ป.5
11
23
34
1
ป.6
24
8
32
1
รวมประถม
133
120
253
9
ม.1
13
8
21
1
ม.2
17
26
43
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
44
47
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
215
207
422
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...