ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
31
29
60
3
ป.1
9
14
23
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
11
17
28
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
61
69
130
6
ม.1
13
14
27
1
ม.2
21
8
29
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
38
33
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
131
261
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...