ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
18
6
24
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
2
11
13
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
26
28
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
34
78
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...