ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางปู ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
18
16
34
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
32
39
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
55
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...