ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
10
5
15
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
22
18
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
23
55
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...