ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิถี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
11
10
21
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
28
36
64
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
31
29
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
75
145
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...