ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
57
48
105
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
34
32
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
89
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...