ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
20
38
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
36
34
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
54
108
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...