ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
21
15
36
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
37
32
69
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
43
19
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
66
167
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...