ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
16
5
21
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
30
23
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
28
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...