ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
7
9
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
12
19
31
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
2
12
14
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
35
42
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
61
108
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...