ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
17
17
34
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
43
44
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
61
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...