ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
21
8
29
1
รวม อบ.
37
20
57
2
ป.1
31
21
52
2
ป.2
27
16
43
2
ป.3
25
21
46
2
ป.4
18
20
38
1
ป.5
26
23
49
2
ป.6
24
21
45
2
รวมประถม
151
122
273
11
ม.1
35
16
51
2
ม.2
16
12
28
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
66
41
107
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
254
183
437
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...