ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
17
20
37
1
รวม อบ.
24
36
60
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
18
18
36
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
21
10
31
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
104
84
188
6
ม.1
27
16
43
1
ม.2
22
26
48
2
ม.3
20
14
34
1
รวมมัธยมต้น
69
56
125
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
176
373
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...