ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
49
47
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
61
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...