ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
12
5
17
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
32
18
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
23
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...