ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาลัย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
19
12
31
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
62
45
107
6
ม.1
17
12
29
1
ม.2
19
15
34
1
ม.3
16
14
30
1
รวมมัธยมต้น
52
41
93
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
98
231
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...