ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
9
3
12
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
19
16
35
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
18
5
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
24
70
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...