ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
16
20
36
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
56
57
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
77
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...