ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
8
4
12
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
27
20
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
24
59
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...