ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
1
7
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
12
19
31
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
47
74
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
86
149
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...