ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
264
289
553
13
ม.2
204
270
474
12
ม.3
206
268
474
11
รวมมัธยมต้น
674
827
1,501
36
ม.4
143
177
320
10
ม.5
93
143
236
10
ม.6
104
187
291
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
340
507
847
30
รวมทั้งหมด
1,014
1,334
2,348
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...