ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
37
71
2
ม.2
45
28
73
2
ม.3
44
42
86
2
รวมมัธยมต้น
123
107
230
6
ม.4
20
28
48
2
ม.5
6
17
23
2
ม.6
10
18
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
63
99
6
รวมทั้งหมด
159
170
329
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...