ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6
3
9
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
21
24
45
3
ม.4
4
3
7
1
ม.5
3
4
7
1
ม.6
3
2
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10
9
19
3
รวมทั้งหมด
31
33
64
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...