ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
94
104
198
6
ม.2
98
94
192
6
ม.3
85
111
196
6
รวมมัธยมต้น
277
309
586
18
ม.4
43
57
100
3
ม.5
27
57
84
3
ม.6
31
59
90
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
173
274
10
รวมทั้งหมด
378
482
860
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...