ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางชุมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
18
44
2
ม.2
15
22
37
1
ม.3
21
21
42
2
รวมมัธยมต้น
62
61
123
5
ม.4
16
16
32
2
ม.5
17
6
23
1
ม.6
16
9
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
31
80
4
รวมทั้งหมด
111
92
203
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...