ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทับสะแกวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
102
96
198
5
ม.2
75
71
146
5
ม.3
61
61
122
5
รวมมัธยมต้น
238
228
466
15
ม.4
32
45
77
3
ม.5
9
33
42
3
ม.6
24
37
61
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
115
180
9
รวมทั้งหมด
303
343
646
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...