ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
13
34
1
ม.2
19
19
38
1
ม.3
12
17
29
1
รวมมัธยมต้น
52
49
101
3
ม.4
6
11
17
1
ม.5
8
16
24
1
ม.6
9
11
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
38
61
3
รวมทั้งหมด
75
87
162
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...