ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
230
255
485
12
ม.2
252
250
502
12
ม.3
161
253
414
11
รวมมัธยมต้น
643
758
1,401
35
ม.4
134
243
377
10
ม.5
97
192
289
9
ม.6
79
134
213
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
310
569
879
25
รวมทั้งหมด
953
1,327
2,280
60
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...