ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
264
250
514
12
ม.2
178
260
438
11
ม.3
201
243
444
11
รวมมัธยมต้น
643
753
1,396
34
ม.4
104
194
298
9
ม.5
81
135
216
6
ม.6
61
142
203
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
246
471
717
21
รวมทั้งหมด
889
1,224
2,113
55
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...