ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธงชัยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
40
77
3
ม.2
40
44
84
3
ม.3
54
52
106
3
รวมมัธยมต้น
131
136
267
9
ม.4
16
32
48
2
ม.5
25
36
61
2
ม.6
11
28
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
96
148
6
รวมทั้งหมด
183
232
415
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...