ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธงชัยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
45
88
3
ม.2
60
53
113
3
ม.3
45
41
86
3
รวมมัธยมต้น
148
139
287
9
ม.4
27
42
69
2
ม.5
13
28
41
2
ม.6
17
32
49
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
102
159
6
รวมทั้งหมด
205
241
446
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...